[Obowiązek zawiadomienia stron o sprostowaniu] - Art. 155. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 155. - [Obowiązek zawiadomienia stron o sprostowaniu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  155.  [Obowiązek zawiadomienia stron o sprostowaniu]
§  1. 
O treści sprostowania zawiadamia się strony, a o odmowie sprostowania osobę, która zgłosiła wniosek o sprostowanie.
§  2. 
Wniosek o sprostowanie, niezależnie od sposobu jego załatwienia, dołącza się do protokołu.