[Skreślenia, poprawki, uzupełnienia, uzupełnienie podpisu] - Art. 151. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 151. - [Skreślenia, poprawki, uzupełnienia, uzupełnienie podpisu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  151.  [Skreślenia, poprawki, uzupełnienia, uzupełnienie podpisu]
§  1. 
Skreślenia oraz poprawki i uzupełnienia poczynione w protokole wymagają omówienia podpisanego przez osoby podpisujące protokół.
§  2. 
Jeżeli protokół nie został należycie podpisany bezpośrednio po zakończeniu czynności, brakujące podpisy mogą być złożone później, ze wskazaniem daty ich złożenia i przyczyn opóźnienia.