[Podpisanie protokołu innych czynności, zarzuty do protokołu] - Art. 150. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 150. - [Podpisanie protokołu innych czynności, zarzuty do protokołu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  150.  [Podpisanie protokołu innych czynności, zarzuty do protokołu]
§  1. 
Z wyjątkiem protokołu rozprawy lub posiedzenia protokół podpisują osoby biorące udział w czynności. Przed podpisaniem należy go odczytać i uczynić o tym wzmiankę.
§  2. 
Osoba uczestnicząca w czynności może podpisując protokół zgłosić jednocześnie zarzuty co do jego treści; zarzuty te należy wciągnąć do protokołu wraz z oświadczeniem osoby wykonującej czynność protokołowaną.