[Podpisanie protokołu rozprawy lub posiedzenia, stenogramu] - Art. 149. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 149. - [Podpisanie protokołu rozprawy lub posiedzenia, stenogramu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  149.  [Podpisanie protokołu rozprawy lub posiedzenia, stenogramu]
§  1. 
Protokół rozprawy oraz posiedzenia podpisują niezwłocznie przewodniczący i protokolant.
§  2. 
Stenogram oraz jego przekład podpisuje stenograf, a ponadto przewodniczący rozprawy lub przeprowadzający czynność.
§  3. 
Jeżeli przewodniczący nie może podpisać protokołu, protokół podpisuje za niego jeden z członków składu orzekającego, zaznaczając przyczynę braku podpisu przewodniczącego.