[Wyłączenie protokolanta i stenografa] - Art. 146. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 146. - [Wyłączenie protokolanta i stenografa] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  146.  [Wyłączenie protokolanta i stenografa]
§  1. 
Protokolant i stenograf ulegają wyłączeniu z tych samych powodów co sędzia.
§  2. 
O wyłączeniu orzeka w toku rozprawy lub posiedzenia sąd, a w innych wypadkach osoba, która przeprowadza czynność protokołowaną.