[Odmowa przyjęcia pisma, odmowa pokwitowania] - Art. 136. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 136. - [Odmowa przyjęcia pisma, odmowa pokwitowania] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  136.  [Odmowa przyjęcia pisma, odmowa pokwitowania]
§  1. 
W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę; wówczas doręczenie uważa się za dokonane.
§  2. 
Pismo nie przyjęte przez adresata zwraca się organowi wysyłającemu.