[Forma wniosków lub oświadczeń stron] - Art. 116. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 116. - [Forma wniosków lub oświadczeń stron] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  116.  [Forma wniosków lub oświadczeń stron]

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony i inni uprawnieni do wzięcia udziału w czynności procesowej mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu.