Art. 981. - [Umorzenie egzekucji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  981.  [Umorzenie egzekucji]

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.