Art. 88. - [Rodzaje pełnomocnictw; pełnomocnik do doręczeń] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 21 września 2023 r.
Art.  88.  [Rodzaje pełnomocnictw; pełnomocnik do doręczeń]
§  1. 
Pełnomocnictwo może być albo procesowe - bądź to ogólne, bądź do prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynności procesowych.
§  2. 
Pełnomocnictwo do niektórych tylko czynności procesowych może obejmować wyłącznie upoważnienie do odbioru pism sądowych. Pełnomocnictwa takiego można udzielić każdej osobie fizycznej (pełnomocnik do doręczeń).