[Wysłuchanie; zaświadczenie o umorzeniu postępowania] - Art. 827. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 827. - [Wysłuchanie; zaświadczenie o umorzeniu postępowania] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  827.  [Wysłuchanie; zaświadczenie o umorzeniu postępowania]
§  1. 
Przed zawieszeniem albo umorzeniem postępowania można wysłuchać wierzyciela i dłużnika.
§  2. 
Na wniosek wierzyciela lub dłużnika organ egzekucyjny wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania.