Art. 784. - [Klauzula wykonalności tytułu pochodzącego od organu administracji publicznej lub sądu szczególnego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  784.  [Klauzula wykonalności tytułu pochodzącego od organu administracji publicznej lub sądu szczególnego]

Celem uzyskania klauzuli wykonalności tytułu pochodzącego od organu administracji publicznej lub sądu szczególnego, który sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel złoży sądowi w razie potrzeby oprócz tytułu także ich zaświadczenie, że tytuł podlega wykonaniu.