Art. 752. - [Postępowanie z przedmiotem zabezpieczenia] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 14 listopada 2023 r.
Art.  752.  [Postępowanie z przedmiotem zabezpieczenia]
§  1. 
Zajęte ruchomości nie mogą być oddane pod dozór uprawnionemu. Zajęte pieniądze składa się na rachunek depozytowy Ministra Finansów, a zajęte papiery wartościowe sąd składa w banku.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
(uchylony).