[Zażalenie] - Art. 741. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 741. - [Zażalenie] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r. do: 23 czerwca 2022 r.
Art.  741.  [Zażalenie]
§  1. 
Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.
§  2. 
Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów.
§  3. 
Sąd może uchylić zaskarżone postanowienie tylko gdy zachodzi nieważność postępowania.