[Wyłączenie stosowania] - Art. 691(9). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 691(9). - [Wyłączenie stosowania] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  6919 [Wyłączenie stosowania]

Przepisów niniejszego działu nie stosuje się w sprawach o odszkodowanie.