Art. 64. - [Zdolność sądowa] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 14 listopada 2023 r.
Art.  64.  [Zdolność sądowa]
§  1. 
Każda osoba fizyczna i prawna ma zdolność występowania w procesie jako strona (zdolność sądowa).
§  11
Zdolność sądową mają także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
§  2. 
(uchylony).