[Zamieszkiwanie dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach] - Art. 598(22). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 598(22). - [Zamieszkiwanie dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2022 r. do: 25 maja 2022 r.
Art.  59822 [Zamieszkiwanie dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach]

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.