[Udział w postępowaniu osoby pozostającej pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą] - Art. 573. - Kodeks postępowania... - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 573. - [Udział w postępowaniu osoby pozostającej pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r. do: 14 grudnia 2022 r.
Art.  573.  [Udział w postępowaniu osoby pozostającej pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą]
§  1. 
Osoba pozostająca pod władzą rodzicielską, opieką albo kuratelą ma zdolność do podejmowania czynności w postępowaniu dotyczącym jej osoby, chyba że nie ma zdolności do czynności prawnych.
§  2. 
Sąd może ograniczyć lub wyłączyć osobisty udział małoletniego w postępowaniu, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.