Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  570.  [Postępowanie z urzędu]

Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu.