[Zawiadomienie o podstawie wyłączenia sędziego] - Art. 51. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Zawiadomienie o podstawie wyłączenia sędziego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 13 marca 2023 r.
Art.  51.  [Zawiadomienie o podstawie wyłączenia sędziego]

Sędzia zawiadamia sąd o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia.