Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  50535 [Treść sprzeciwu]

Do sprzeciwu od nakazu zapłaty nie dołącza się dowodów.