[Umorzenie postępowania] - Art. 505(33). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 505(33). - [Umorzenie postępowania] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  50533 [Umorzenie postępowania]

W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie.