[Stosowanie przepisów o postępowaniu upominawczym; negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty] - Art. 505(28). - Kodeks... - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 505(28). - [Stosowanie przepisów o postępowaniu upominawczym; negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  50528 [Stosowanie przepisów o postępowaniu upominawczym; negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty]
§  1. 
W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału.
§  2. 
Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:
1)
powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne;
2)
doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.