Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r. do: 19 listopada 2019 r.
Art.  50516 [Właściwość sądu]
§  1.  Europejskie postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.
§  2.  Europejski nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.
§  3.  Referendarz sądowy może wydawać zarządzenia.