[Sprawy z zakresu prawa pracy] - Art. 505(14). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 505(14). - [Sprawy z zakresu prawa pracy] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  50514 [Sprawy z zakresu prawa pracy]
§  1. 
W postępowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy przepisów art. 466, art. 477 i art. 4771 nie stosuje się.
§  2. 
(uchylony).