[Rozpoznanie apelacji] - Art. 505(10). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 505(10). - [Rozpoznanie apelacji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  50510 [Rozpoznanie apelacji]
§  1. 
Sąd rozpoznaje apelację w składzie jednego sędziego.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
(utracił moc).