Art. 505. - [Sprzeciw od nakazu zapłaty] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  505.  [Sprzeciw od nakazu zapłaty]
§  1. 
Od nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw.
§  2. 
Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.
§  3. 
Na wniosek strony sąd wydaje postanowienie stwierdzające utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub części.