[Termin pierwszego posiedzenia w sprawie wydania nakazu zapłaty] - Art. 486. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 486. - [Termin pierwszego posiedzenia w sprawie wydania nakazu zapłaty] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  486.  [Termin pierwszego posiedzenia w sprawie wydania nakazu zapłaty]
§  1. 
(uchylony).
§  2. 
W sprawach, o których mowa w art. 485 § 21, przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by pierwsze posiedzenie wyznaczone w celu wydania nakazu zapłaty, rozpoznania sprawy lub nadania jej innego biegu odbyło się nie później niż dwa miesiące od dnia wniesienia pozwu, a jeżeli pozew był dotknięty brakami - od dnia ich usunięcia.