[Postępowanie nakazowe w postępowaniu cywilnym] - Art. 484(1). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 484(1). - [Postępowanie nakazowe w postępowaniu cywilnym] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  4841 [Postępowanie nakazowe w postępowaniu cywilnym]

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje się na wniosek powoda zgłoszony w pozwie.