Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  4453 [Odpowiednie stosowanie przepisów o kontaktach z dzieckiem]

Na wniosek strony stosuje się przepisy art. 5821 § 2 lub 3.