[Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony] - Art. 44. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  44.  [Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony]
§  1. 
Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy inny sąd równorzędny.
§  2. 
O wyznaczenie innego sądu równorzędnego występuje sąd właściwy.