[Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji] - Art. 398(21). - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 398(21). - [Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r. do: 13 marca 2023 r.
Art.  39821 [Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji]

Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed Sądem Najwyższym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o apelacji, z tym że skargę kasacyjną cofnąć może również sama strona, a termin na sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez Sąd Najwyższy wynosi miesiąc.