[Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia] - Art. 396. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 396. - [Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  396.  [Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia]

Sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.