Art. 373. - [Odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji w postępowaniu cywilnym] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  373.  [Odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji w postępowaniu cywilnym]
§  1. 
Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.
§  2. 
Czynności związane z nadaniem biegu apelacji może wykonywać referendarz sądowy.