[Przedstawienie akt sądowi drugiej instancji] - Art. 371. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 371. - [Przedstawienie akt sądowi drugiej instancji] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  371.  [Przedstawienie akt sądowi drugiej instancji]

Sąd pierwszej instancji przedstawia niezwłocznie akta sprawy sądowi drugiej instancji.