[Stwierdzenie prawomocności] - Art. 364. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 364. - [Stwierdzenie prawomocności] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  364.  [Stwierdzenie prawomocności]
§  1. 
Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd.
§  2. 
Postanowienia w sprawie, o której mowa w § 1, może wydać także referendarz sądowy.