[Wykładnia wyroku] - Art. 352. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 352. - [Wykładnia wyroku] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  352.  [Wykładnia wyroku]

Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści.