Art. 321. - [Zakaz wyrokowania ponad żądanie] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 14 listopada 2023 r.
Art.  321.  [Zakaz wyrokowania ponad żądanie]
§  1. 
Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.
§  2. 
(uchylony).