[Definicja właściwości przemiennej] - Art. 31. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Definicja właściwości przemiennej] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  31.  [Definicja właściwości przemiennej]
§  1. 
Powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych.
§  2. 
Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się w sprawach przeciwko konsumentom.