Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  241.  [Powtórzenie lub uzupełnienie postępowania dowodowego]

Sąd orzekający może zarządzić powtórzenie lub uzupełnienie postępowania dowodowego.