Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  228.  [Fakty notoryczne i znane z urzędu]
§  1.  Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu.
§  2.  To samo dotyczy faktów znanych sądowi urzędowo, jednakże sąd powinien na rozprawie zwrócić na nie uwagę stron.