Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r. do: 29 października 2020 r.
Art.  225.  [Otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo]

Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.