Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 29 lipca 2020 r.
Art.  216.  [Osobiste stawiennictwo strony]

Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika.