[Zakres związania uznaniem powództwa cywilnego] - Art. 213. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 213. - [Zakres związania uznaniem powództwa cywilnego] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  213.  [Zakres związania uznaniem powództwa cywilnego]
§  1. 
(uchylony).
§  2. 
Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.