Art. 189. - [Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2021 r. do: 29 listopada 2021 r.
Art.  189.  [Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa]

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.