Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r. do: 6 listopada 2019 r.
Art.  178118 [Wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania]

 W postanowieniu o zawieszeniu postępowania wskazuje się przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia.

18 Art. 1781 dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1469) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 sierpnia 2019 r.