[Wniosek o przywrócenie terminu] - Art. 169. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 169. - [Wniosek o przywrócenie terminu] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  169.  [Wniosek o przywrócenie terminu]
§  1. 
Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.
§  2. 
W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek.
§  3. 
Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.
§  4. 
Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.
§  5. 
(uchylony).