Art. 167. - [Bezskuteczność] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1550 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  167.  [Bezskuteczność]

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.