Art. 156(1). - [Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  1561 [Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy]

W miarę potrzeby na posiedzeniu przewodniczący może pouczyć strony o prawdopodobnym wyniku sprawy w świetle zgłoszonych do tej chwili twierdzeń i dowodów.