Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1460 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r. do: 29 lipca 2020 r.
Art.  156.  [Odroczenie]

Sąd nawet na zgodny wniosek stron może odroczyć posiedzenie tylko z ważnej przyczyny.