[Wstęp na posiedzenie] - Art. 152. - Kodeks postępowania cywilnego. - Dz.U.2021.1805 t.j. - OpenLEX

Art. 152. - [Wstęp na posiedzenie] - Kodeks postępowania cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1805 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  152.  [Wstęp na posiedzenie]
§  1. 
Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają tylko osoby nieuzbrojone i pełnoletnie. Wymóg pełnoletności nie dotyczy stron, interwenientów ubocznych, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz osób wezwanych.
§  2. 
Przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu jawnym osobom małoletnim oraz osobom obowiązanym do noszenia broni.
§  3. 
Na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.
§  4. 
Przy czynnościach sądu nie mogą być obecne osoby w stanie nielicującym z powagą sądu.